Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Het schip van de kerk omvat drie traveeën en een vijfkantig koor. De gewelven zijn beschilderd in een prachtige dertiende eeuwse stijl. De schilderingen bestaan uit steenfiguurtjes met een aantal afbeeldingen. Deze zijn: St. Sebastiaan met de pijl in de hand, St. Catharina met het wagenwiel, de zegenvierende Christus op de troon met de vier evangelistentekens (engel = Mattheus, adelaar = Johannes, leeuw = Marcus en stier = Lucas). Verder zijn er twee afbeeldingen van Maria, t.w. haar kroning en met het kindje Jezus.
Tronende Christus met de vier evangelisten.
De kroning van Maria
Maria met kind
Het orgel is door Arp. Schnitger jr. in 1792 gebouwd. Dit orgel werd in 1792 aan de kerk van Bierum geschonken door Cornelus van Maneil en zijn vrouw Josina Petronella Alberda. De klok in de toren dateert uit 1949. De vorige is tijdens de oorlog verwijderd.
Vorige pagina