Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Boerderijen
Vervolg boerderijenbouw: Ontwikkeling  van de schuren
Opgravingen op de wierde Ezinge geven een goed beeld van de indeling van de oudste boerderijen. Hoewel bij de opgravingen zes woonlagen boven elkaar werden aangetroffen, verdeeld over een periode ruim 800 jaren, bleek dat de indeling van de boerderijen in die tijd niet wezenlijk was veranderd.
De eerste boerderijen waren in het algemeen in de lengterichting verdeeld in drie stroken, namelijk aan de zijkanten (zijbeuken) een rij stallen en in het midden een stalgang. Het dak werd ondersteund door twee rijen gebinten. Een gebint bestaat uit twee staande balken (stijlen) en een dwarsbalk boven op de stijlen. De gebinten staan in de breedterichting van de schuur, op twee meter van de muur en in de lengterichting eveneens twee meter waarin uit elkaar. Er ontstonden dus vakken van twee bij twee meter, waarin telkens twee koeien stonden. Het woongedeelte bevond zich vóór de stal. De afmeting van de eerste boerderijen bedroeg  ongeveer zes bij dertien meter.
Op de onderstaande foto is de indeling nog duidelijk herkenbaar.
Lees verder
Op de foto ziet u restanten van de gevlochten muren. Daarbinnen staan nog een paar stijlen. Op de voorgrond is het woongedeelte met een stookplaats (vierkante verhoging). De tekening rechts geeft de indeling schematisch weer.