Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Vervolg Delfzijl: De Ned. Herv. Kerk

2.  Nicolaes Kannegieter:
wapen: gedeeld:  a.  drie verkorte kepers (ribben) onder elkaar.
b. drie gesnoerde hoorns.
Tekst zeer onvolledig:  “Anno 1652, den 13 april,… den Heeren ontslapen…den eerentvesten Jo….Nicolaes Kannegie(ter) van ’t huis Ar…Aut Arte Aut V.”
Geboortedatum en verdere gegevens zijn onbekend. Aan de buitenmuur zijn nog zerken en gedenksteentjes. (In de kerk is een map met de teksten van de zerken buiten de kerk).
Bij graafwerkzaamheden ten zuiden van de kerk werd een grafsteen uit 1665 gevonden. Het is een enigszins merkwaardige steen, waarschijnijk betreft het hier een dubbelgraf van twee burgers van een Delfzijlse burgerwacht. Het bovenste deel bevat de tekst:
ANNO 1665 DEN 13
AUGUSTUS … IN DEN HEERE
GERUST  DE  EERBAERE
PIE..R  M.N..S VAENDRICH
VAN DIE BORGHERIE IN DIE
FORTRESSE DELFZIJL
Het onderste deel bevat de tekst:
ANNO  …. DEN .. JUIILY GEST..
VEN DE EERSAME JOEST SCHUT BOR
GER IN DE FORTRESSE DELFZIJL  . OWJIN
JAAR  …………
Vorige pagina