Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus

In de tekening zijn de basiskenmerken van de romaanse bouwstijl aangegeven: dikke buitenmuren, kleine, hooggeplaatste rondboogramen en rondboogdeuren.

De kerk staat vrijwel altijd in de richting oost-west; het koor is de oostkant. Horizontaal langs de bovenkant van de muren is vaak een rondboogfries aangebracht.

De rij boogjes naast elkaar, onder de dakrand is een rondboogfries (kerk Termunten).Lees verder