Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
De romano-gotische bouwstijl.
In de laat romaanse tijd, vanaf het begin van de dertiende eeuw, werden in de bouwstijl de tongewelven vervangen door de kruis- en kruisribgewelven. Met deze constructies begint een overgangsstijl tussen de romaanse en de gotische, de zogenoemde romano-gotische stijl.
Vanaf het midden van de dertiende eeuw gaat men over naar de gotische stijl. Tussen beide stijlen is een duidelijke overgangsperiode met een eigen bouwstijl: de romano-gotische stijl.
Deze tussenstijl onderscheidt zich van de romaanse stijl door het gebruik van baksteen en de rijke decoraties in steen. De kerken worden voorzien van siermetselwerk met prachtige patronen. Bij de gotische bouwstijl is het koor recht gesloten, maar in de overgangstijd worden hier ook nog kerken gebouwd met een rond- of vijfzijdig gesloten koor. De houten zolder verdwijnt; de traveeën worden overdekt door meloenvormige kruisgewelven en kruisribgewelven.
De ramen worden in de regel hoger en de rondbogen worden vervangen door spitsbogen. De rand bestaat uit rondstaafprofielen. De toren wordt los van de kerk (vrijstaand) gebouwd.
Sommige kerken worden uitgebreid met een uitbouw aan de noord- en zuidkant van het oorspronkelijke schip, waardoor de kerk als het ware de vorm van een kruis krijgt, vandaar de naam kruiskerk.
In de tekening (links) zijn de basiskenmerken van de gotische stijl weergegeven. De vorm is vaak een kruiskerk. De spitse hoge ramen, prachtig siermetselwerk  en royale spaarvelden vormen de basis.
Lees verder