Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
De overgang van de romaanse naar de gotische bouwstijl ging zeer geleidelijk en bestrijkt de periode van ongeveer 1250 tot 1400. Binnen de romano-gotische bouwstijl komen veel verschillen voor: de eerste kerken in die stijl vertonen meer romaanse vormen, de latere gaan meer naar de gotische bouwstijl. Veel kerken in Groningen en Friesland uit de twaalfde en dertiende eeuw zijn zeer bescheiden van bouw. De romano-gotische stijl is nog duidelijk herkenbaar. De zolderoverdekking van het schip is veelal blijven bestaan.
De oorspronkelijke kerk van Termunten was een kruiskerk. De huidige kerk van Termunten is slechts een deel van wat eens een kruiskerk was.
Het bestaat uit het oorspronkelijke koortravee en het middendeel van het dwarsschip.
In de kerk vanTermunten zijn bijzonder veel elementen aanwezig van de romano-gotische bouwstijl, zoals:
- nissen waarin, diep verzonken, de ramen zijn;
- langs de drie ramen en de spaarvelden (links) bevinden zich rondstaafprofielen;
- onder de ramen vier ronde ramen;
- links boven nog een aantal boogjes van de rondboogfries;
- het grijze (tufsteen) gedeelte in de muur is een deel van de muur van het oorspronkelijke dwarsschip;
- steunberen (stenen kolommen tegen de muur) aan de buitenzijde steunen de muren;
- in de kerk kruisribgewelven, als overgang naar een volgende stijl.
Naar begin