Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Uit de Oosterwijtwerdertak ontstonden de takken Boxbergen, Weldham & Olydam, Venhaus en Ellersburg en de zijtak Cosijn von Ripperda.
Unico 1  (geb. 1335) overlijdt in 1400. Hij is waarschijnlijk gesneuveld bij een aanval van de stad-Groningers op het Huis te Farmsum.
In 1835 was in de oorspronkelijke middeleeuwse kerk nog en steen met het opschrift:
Int jaer unses Heeren 1400 starf
Uncko Ripperda
Hovetling tho Farmsum en Wedda,
Proost tho Farmsum en Loppersum

Hayo (geb 1395), de zoon van Unico 1 en heer van Farmsum, wordt genoemd in verband met de Vrede van Groningen in 1422.
Unico 2 (geb. omstreeks 1413) de zoon van Hayo wordt door de bisschop van Munster benoemd tot proost van Farmsum en Loppersum.  Unico 2 maakte deel uit van een gezantschap van Stad en Ommelanden naar Keizer Frederik  III ter bevestiging van oude vrijheden voor Friesland. Hij overliijdt in 1474 aan de pest.
Fotogalerij Lees verder

In 1474 erkent keizer Frederik III van het Heilige Roomse Rijk Unico 2 en zijn nakomelingen tot rijksonmiddelbare

(iemand die slechts verantwoording hoeft af te leggen aan de keizer/het rijk) hoofdeling en vrijheer (baron) met muntrecht. Unico heeft hiervan geen gebruik kunnen maken.

In 1676 bevestigt keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk de titel van Rijksbaron c.q. Rijksbaronnes voor het hele geslacht.


Hayo (geb. 1452/53) de zoon van Unico 2. Hij is eveneens hoofdeling en proost te Farmsum. Hij vecht met behulp van Graaf Edzard van Oost Friesland tegen de West Friese troepen van hertog Albrecht van Saksen.

Later huldigt hij, samen met Detmer Rengers, Albrecht van Saksen in als rijksstadhouder van Friesland. Hayo overlijdt in 1504.

Focco (1456-1480), een broer van Hayo, is heer van Winsum en Rees (in het hertogdom Kleef). Hij is getrouwd met Frouwke Onsta. Zij overlijdt op 14 mei 1477.