Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
In 1625 heeft waarschijnlijk de zoon van Aeylco, Anthony, de borg verkocht met alles wat erbij hoorde. De borg en de redgerrechten zijn daarna in verschillende handen geweest.
In 1659 bijvoorbeeld, was Jan Clant  (Nittersum, Stedum) eigenaar van de borg met alle bijbehorende rechten, waaronder het dijkrecht van Uitwierde, Biessum en Solwerd.
In 1779 wordt de borg nog genoemd als “de plaats Ringenum” en is dan blijkbaar van geringere stand. De borg is gesloopt; niet bekend is wanneer.
In de kerk van Uitwierde lag tot 1839 de zandstenen grafzerk van Haro Wincken. In dat jaar werd de zerk buiten de gesloopte kerk gelegd, waar  de conditie snel verslechterde en de zerk in drie stukken brak. In 2005 is het de Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl gelukt om met behulp van diverse sponsoren de zerk te laten restaureren en weer in de kerk terug te plaatsen Dit is gedaan door het bedrijf H. J.  Jurriëns BV, onder leiding van wijlen de heer Kil.
In en aan de kerk herinnert nog veel aan het geslacht Wincken. Zoon Aeylco is links van de ingang afgebeeld en kleinzoon Anthony rechts. De beide stenen zijn zeer waarschijnlijk hun grafzerken.
Het randschrift is verdwenen of ingemetseld in de muur.
Vorige pagina