Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Bij de bevrijding werd de kerk zwaar beschadigd; de kap, dakruiter, orgel en het meubilair gingen verloren. Tussen 1945 en 1949 vond een restauratie plaats, waarbij getracht werd het gebouw in oorspronkelijke staat te herstellen. De in 1855 vergrote ramen werden weer in de oorspronkelijke smalle spitsboogvorm teruggebracht naar het voorbeeld van gevonden raamresten.
Prachtig is het muurwerk aan de buitenkant, rond de spitsboogachtige vensters bevinden zich langgerekte spitsboognissen met kraalprofiel. Inwendig rusten de achtribbige meloengewelven op spitsboogmuralen en een geprofileerde gordelboog op beneden afgehakte muurzuilen.
Bij de restauratie, na de oorlog, werden onder de kalklagen muurschilderingen gevonden.
Margaretha met lans
Lees verder
Maiestas Domini (ca. 1350), een tronende Christus, de ene hand zegenend omhoog, de andere met een boek. De troon is omgeven door symbolen van de vier evangelisten:
Mattheus als engel, Marcus als leeuw, Lucas als stier en Johannes als adelaar.