Kerken
Externe links:    Gemeente Delfzijl     IVAK    Kunsthuis Oal Eer
Maak uw keus
Het fresco van twee kampende strijders (ca. 1350), symboliserend het verschil tussen goed en kwaad (niet afgbeeld).
Op het oostelijke gewelf staat een aantal heiligen (ca. 1450):

Margaretha met de draak aan haar voeten, kroon op het hoofd en een lans in de hand.
Zij is van oorsprong een oosterse heilige; ze had het christelijke geloof aangenomen, maar moest dit afzweren. Zij wilde niet ingaan op de avances van een heidense gouverneur en werd gevangen gezet. De duivel verscheen toen aan haar als een draak die haar wilde verslinden. Zij bevrijdde zich met behulp van een kkruis . Kort voor ze de marteldood stierf, had ze voorspraak gedaan voor hen, die haar in het vervolg zouden aanroepen, in het bijzonder vrouwen in barensnood. Ze is de beschermheilige van zwangere vrouwen.
Maria met het kindje Jezus
De fresco links is niet volledig; het betreft hier de heilige Sebastiaan met drie pijlen in zijn hand. Hij is de schutspatroon van de lijders aan de pest. Volgens de legende werd hij als militair door een boogschutter beschoten. Zijn bescherming tegen de pest zou verklaard kunnen worden, doordat de pijlen die hem niet doodden, als een symbool voor de pest worden beschouwd.
Naar begin