Op de foto ziet u restanten van de gevlochten muren. Daarbinnen staan nog een paar stijlen. Op de voorgrond is het woongedeelte met een stookplaats (vierkante verhoging). De tekening rechts geeft de indeling schematisch weer. Lees verder