Bij graafwerkzaamheden ten zuiden van de kerk werd een grafsteen uit 1665 gevonden. Het is een enigszins merkwaardige steen, waarschijnijk betreft het hier een dubbelgraf van twee burgers van een Delfzijlse burgerwacht. Het bovenste deel bevat de tekst: ANNO 1665 DEN 13  AUGUSTUS … IN DEN HEERE  GERUST  DE  EERBAERE PIE..R  M.N..S VAENDRICH  VAN DIE BORGHERIE IN DIE FORTRESSE DELFZIJL Het onderste deel bevat de tekst: ANNO  …. DEN .. JUIILY GEST.. VEN DE EERSAME JOEST SCHUT BOR GER IN DE FORTRESSE DELFZIJL  . OWJIN JAAR  ………… Vorige pagina