In de tekening zijn de basiskenmerken van de romaanse bouwstijl aangegeven: dikke buitenmuren, kleine, hooggeplaatste rond-boogramen en rondboogdeuren.

De kerk staat vrijwel altijd in de richting oost-west; het koor is de oostkant. Horizontaal langs de bovenkant van de muren is vaak een rondboogfries aangebracht.

De rij boogjes naast elkaar, onder de dakrand is een rond-boogfries (kerk Termunten).

Lees verder