Rechts:

Tongewelf in Abdij Notre Dame in Boscodon,  zuidoost Frankrijk tussen Grenoble en  Monaco.

Foto:  Morburre


Bij deze constructie ontstaat een grote zijwaartse druk op de muren. In de kerk is de muur op de plaats waar de gordelbogen rusten, versterkt met een pilaar. Het schip wordt door de lisenen en pilaren verdeeld in traveeën.

De muren onder een dergelijke constructie waren zeer massief. De romaanse bouwstijl heeft niet alleen betrekking op kerken. Ook bij andere bouwwerken werd de stijl toegepast.

Lees verder