In het onderwijs in Nederland wordt veel aandacht geschonken aan de “Vaderlandse Geschiedenis”. De regionale geschiedenis krijgt in het algemeen weinig aandacht. We weten bijvoorbeeld veel over Willem van Oranje, Michiel de Ruyter, de Oost- en West Indische Compagnie, enz, maar veel minder over de lokale geschiedenis.  

Het onderzoek van Ingena Vellekoop naar een deel van de geschiedenis van Delfzijl toont aan dat deze stad, maar ook de gehele regio, een bijzonder boeiende geschiedenis kent en een niet onbelangrijke rol speelt in de vaderlandse geschiedenis.

De vesting Delfzijl maakte van 1591 tot 1874 deel uit van ‘s lands verdedigingslinie en viel onder het gezag van de Staten Generaal en de Stadhouder(s).

Na de verovering van de vesting door Prins Maurits viel Delfzijl onder het militaire bestuur van de Staten van Friesland. Het burgerbestuur was tot 1630 in handen van de Ripperda’s; daarna van de Ommelanden. Naast een militair garnizoen kende Delfzijl een burgerbevolking en een burgerwacht. Van oudsher had  het kerkbestuur een belangrijke, bestuurlijke functie. In Delfzijl werd die functie in feite steeds meer overgenomen door de officieren van de Burgerwacht. Immers de gegoede burgerij kwam in aanmerking voor een plaats in de kerkenraad;  zij was ook de groep die de leiding kreeg  bij de burgerwacht. Gedurende bepaalde tijden verving de burgerwacht zelfs de militairen.

Wie bestuurden Delfzijl:

De Staten Generaal, de Stadhouder, Staten van Friesland, later de Staten van Groningen, de Ommelanden, de redger, de vestingcommandant, de officieren van de Burgerwacht, de schepperen van het zijlvest en de kerkenraad. En allen tegelijk.

Ringkraag Jan Vos, officiële ambtsketen.

Vorige