Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK		 Kunsthuis Oal Eer

Wat doet/deed de Stichting in 2018 -2019.


De zerk van Pieter Michiels is in 2014 op initiatief van de gemeente, in samenspraak met de Stichting, aan de zuidkant van de kerk gelegd.Hier werden ook de stoffelijke resten herbegraven die tijdens graafwerk werden gevonden.

In mei 2018 bleek dat de zerk van Pieter Michiels was verwijderd en naast het fietspad lag. De linker bovenhoek was afgebroken.

Navraag bij de gemeente leerde dat de nieuwe eigenaar van de kerk vergunning van de gemeente had gekregen om het kerkhof te bestraten. De eigenaar heeft dat gedaan en daarbij  de zerk laten verwijderen. Enige tijd later lagen de zerk van Pieter Michiels en enkele andere  zerken aan de noordkant van de kerk.  Totaal liggen daar nu acht zerken.

Het bestuur van de Stichting heeft in een brief aan het College van

B & W schriftelijk zijn teleurstelling uitgesproken over deze gang van zaken. Een gesprek met de Gemeente en de eigenaar had (nog) geen resultaat. De huidige eigenaar werkt aan een plan om deze acht zerken een betere plaats te geven.

  

De Grote Kazerne


De heer van der Veen was in 2018 aanwezig bij het archeologisch onderzoek aan de Grote Kazerne onder het Lommertsterrein (westkant).

De Stichting heeft ook in dit geval schriftelijk bezwaar aangetekend  tegen de wijze waarop dit laatste stuk oud Delfzijl onder een laag zand is verdwenen.

Het  Marconiplan stond blijkbaar andere mogelijkheden in de weg.

De heer Van der  Veen was ook aanwezig bij het onderzoek in de oostelijk vleugel van de Grote Kazerne. Ook hierbij heeft de Stichting met de Gemeente gesproken over mogelijkheden om dit deel zichtbaar te houden. Maar ook hier bood het vergevorderde Marconiplan geen mogelijkheden voor een andere invulling.

We denken nu mee over een mogelijkheid de Grote Kazerne toch in de één of andere vorm zichtbaar te maken.

 

De fundamenten van de oostelijke vleugel

De schuilkelder in de westelijke vleugel

Volgende