Farmsumerkerk Farmsum

 Op de Wierde 1, 9936 CK Farmsum

open op zaterdag 11 sept

van 10 tot 17 uur


Programma Open Monumentendag

In de kerk zijn gidsen aanwezig, die uitleg kunnen geen over de kerk, het orgel en de ‘Ripperdazerken’ . Er is gelegenheid het Lohman orgel van dichtbij te horen en te bewonderen.

Tegen de muren staan de 'Ripperdazerken", in vitrines enkele archeologische vondsten.


 Hervormde Kerk

De hervormde kerk van Farmsum werd in 1869 gebouwd ter vervanging van de bouwvallige middeleeuwse kerk. In 1856 had men al een nieuwe toren voor de (bouwvallige) kerk gezet. Deze staat er nu nog. In de toren hangt een klok uit 1527. In de kerk staan twee orgels. Het grootste is door N.A. Lohman gebouwd in 1829. In 1870 werd het uitgebreid door P. van Oekelen. Het orgel werd in 1953 door Mense Ruiter gerestaureerd. In 1982 werd het orgel uit de gesloopte kerk van Weiwerd  in de Farmsumer kerk geplaatst. Bijzonder in de kerk zijn de grote beelden van de drie kerkhervormers Luther, Calvijn en Zwingli.


Belangrijke vondsten!!

Bij restauratiewerkzaamheden in de kerk van Farmsum werden twintig grafzerken blootgelegd. Hierbij werden o.a de zerken van Uniko II Ripperda (†1474) en zijn zoon Hayo (†1504) gevonden. Ook werd de zerk van Frouwke Onsta (†1447) gevonden. Zij was de schoonzus van Hayo en de echtgenote van Focco van Ripperda. Ze liggen onder de vloer, in het koor, van de kerk die in 1869 werd herbouwd op de fundamenten van de oorspronkelijke middeleeuwse kerk. De zerken bestrijken de periode tussen 1474 en 1747; dus zowel de tijd vóór de Reformatie (1595) als daarna.

Verder werd een sarcofaagdeksel uit de 11de eeuw aangetroffen.

Met deze vondst is een groot en belangrijk deel van de geschiedenis van Farmsum opnieuw blootgelegd.

Terug