Externe links:    Gemeente Delfzijl   	 IVAK		 Kunsthuis Oal Eer

Open Monumentendag 2019

In het weekend van 14 en 15 september staan de monumenten centraal.

Het is de bedoeling dat tenminste één keer per jaar alle monumenten toegankelijk zijn voor het publiek. Elk jaar wordt een ander thema bedacht: dit jaar is dat “Plekken van Plezier”.

De Stichting Cultureel Erfgoed Gemeente Delfzijl neemt elk jaar het initiatief, de werkelijke activiteiten worden gedaan in overleg met de monumenteigenaren en uitgevoerd door vrijwilligers dit normaal al betrokken zijn bij “hun monument”.

We hebben geprobeerd “pleziermakers” bij deze OMD te betrekken. U moet dan denken aan muziekverenigingen, hobbieclubs, toneelgroepen, enz. Dit is slechts ten dele gelukt. Veel clubs, enz. Gaven aan dat ze “al vaak op stap zijn”, niet voldoende leden hebben, enz. Allemaal legitieme redenen.


Op vrijdagavond 13 september wordt de OMD 2019 in de gemeente Delfzijl geopend met een lezing door Reint van der Veen over “Het bestuur over Delfzijl in de perioden 1300 - 1795”.

Ook vertelt hij over het archeologisch onderzoek op het terrein waar vroeger de Grote Kazerne stond (het Lommertsterrein).


De lezing is in gebouw “Het Anker”, M. van Coehoorsingel 21a, Delfzijl,

Aanvang 20.00 uur

Zaal open om 19.30 uur

De toegang is gratis

   

Plaatsen

Wie en waar

Bierum

Luingahof, Borgsingel 9

Galerie “Bierumer School”, Hereweg 12

Delfzijl  De

Molen Adam, Molenberg

Café Stad en Lande, Oudeschans 36

Farmsum

Ned. Herv. Kerk

Nansum  

Boerderij en B&B “Oldenbosch”, Dijkweg 15

Godlinze

Pancratiuskerk

Galerie “Oal Eer”, Peperstraat 8-10

Krewerd  

Mariakerk

Losdorp

Johanneskerk

Spijk

Andreaskerk,’’t Loug 1

Meedhuizen

Ned. Herv. Kerk, Hoofdstraat 6

Termunten

 Ursuskerk

Uitwierde

Toren bij de kerk, Bakkerspad 5

Wagenborgen

Petruskerk

Woldendorp

Petruskerk

Holwierde

Stefanuskerk. Kerkpad 1