Lees verder

In 1474 erkent keizer Frederik III van het Heilige Roomse Rijk Unico 2 en zijn nakomelingen tot rijksonmiddelbare

(iemand die slechts verantwoording hoeft af te leggen aan de keizer/het rijk) hoofdeling en vrijheer (baron) met muntrecht. Unico heeft hiervan geen gebruik kunnen maken.

In 1676 bevestigt keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk de titel van Rijksbaron c.q. Rijksbaronnes voor het hele geslacht.


Hayo (geb. 1452/53) de zoon van Unico 2. Hij is eveneens hoofdeling en proost te Farmsum. Hij vecht met behulp van Graaf Edzard van Oost Friesland tegen de West Friese troepen van hertog Albrecht van Saksen.

Later huldigt hij, samen met Detmer Rengers, Albrecht van Saksen in als rijksstadhouder van Friesland. Hayo overlijdt in 1504.

Focco (1456-1480), een broer van Hayo, is heer van Winsum en Rees (in het hertogdom Kleef). Hij is getrouwd met Frouwke Onsta. Zij overlijdt op 14 mei 1477.