In en aan de kerk herinnert nog veel aan het geslacht Wincken. Zoon Aeylco is links van de ingang afgebeeld en kleinzoon Anthony rechts. De beide stenen zijn zeer waarschijnlijk hun grafzerken.  Het randschrift is verdwenen of ingemetseld in de muur. Vorige pagina